DẠ TIỆC KẾT NỐI DOANH NHÂN

Bạn có muốn có thêm nhiều KẾT NỐI chất lượng ?Bạn có muốn GIAO LƯU cùng các Nghệ sỹ nổi tiếng ?Bạn có muốn được CHIA SẺ các cơ hội hợp tác kinh doanh cùng các Doanh nhân tiêu biểu ?Nếu YES thì … Đêm DẠ TIỆC KẾT NỐI DOANH NHÂN này sẽ dành cho bạn. Sự kiện này được phối h...