• Chủ tịch Delta E&C Nhật Bản
  • Cố vấn cao cấp Hiệp Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia (Vinen)
  • Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân Quốc Tế Thuỵ Sỹ Ibcham
  • Chủ tịch Quỹ Steve Bùi và những người bạn
  • Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam và M&A trong lĩnh vực tài chính và bất động sản gắn liền với các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông cũng gắn liền với nhiều hình ảnh kết nối, xây dựng một cộng đồng nhân văn và cùng nhau chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến xã hội